PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
  El. paštas architektas@plunge.lt

  _______________________________

  Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. Įgyvendinti Savivaldybės politiką architektūros ir kraštotvarkos, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo ir kitose srityse.

  2. Vykdyti savivaldybei teisės aktais priskirtas funkcijas:

  2.1. teritorijų planavimą, savivaldybės teritorijos bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimą;

  2.2. specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymą ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimą;

  2.3. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymą ir apsaugą;

  2.4. adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimą ir keitimą;

  2.5. savivaldybėms įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimą ir vykdymą;

  3. Formuoti savitą ir kokybišką Savivaldybės teritorijos urbanistinę-architektūrinę aplinką, bei rajono vizualinį įvaizdį.

   

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. Teritorijų planavimo srityje:

  1.1. rengia teritorijų planavimo darbų programas, atsižvelgiant į subalansuotos plėtros principus;

  1.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės raidos analizę, prognozes, programas, strateginius planus ir projektus;

  1.3. teikia pasiūlymus dėl urbanistinės plėtros, architektūros, kraštovaizdžio formavimo principų ir jų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje;

  1.4. organizuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;

  1.5. derina Savivaldybės administracijos užsakymu rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;

  1.6. rengia ir pateikia išvadas dėl teritorijų planavimo proceso ir procedūrų;

  1.7. rengia administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų, sutarčių projektus, paraiškas planavimo sąlygoms gauti bei išduoda planavimo sąlygas ir jų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams rengti; 

  1.8. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;

  1.9. apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, rengia medžiagą ir konsultuoja, sprendžiant ginčus;

  1.10. konsultuoja bei informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

  1.11. analizuoja inžinerinės infrastruktūros esamą būklę ir plėtrą, organizuoja specialiųjų planų susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti rengimą;

  1.12. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą, jų archyvą, kaupia ir tvarko teritorijų planavimo duomenų banką.

  2. Žemėtvarkos srityje:

  2.1. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės perdavimo Savivaldybės nuosavybėn, taip pat dėl jos perdavimo panaudos ar patikėjimo pagrindais;

  2.2. organizuoja žemės sklypų kadastrinių matavimų rengimą;

  2.3. teikia Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo  skyriui patvirtintus parduodamo, išnuomojamo ar kitaip įgyjamo žemės sklypo duomenis aukcionams skelbti;

  2.4. organizuoja žemės plotų priskyrimą valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei;

  2.5. organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;

  2.6. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos keitimo galimybių ir tvarkos;

  2.7. derina žemėtvarkos specialistų parengtus žemės sklypų planus;

  2.8. dalyvauja komisijose nagrinėjant su žemėtvarka susijusius klausimus;

  2.9. tvarko gatvių ir adresų valstybinį registrą;

  2.10. rengia pasiūlymus dėl Savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų bei pavadinimų nustatymo ar keitimo.

  3. Statybos srityje:

  3.1. nustato specialiuosius architektūros reikalavimams statinio projektui parengti;

  3.2. tikrina statybos projektus, rekonstravimo projektus, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektus, griovimo projektus, registruoja ir išduoda leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą;

  3.3. tikrina kapitalinio remonto projektus, paprastojo remonto projektus, supaprastintus statybos projektus, supaprastintus rekonstravimo projektus, kapitalinio remonto aprašus, paprastojo remonto aprašus, griovimo projektus, griovimo aprašus, supaprastintus griovimo aprašus, pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektus, tvarkybos darbų projektus, registruoja ir išduoda rašytinius pritarimus;

  3.4. dalyvauja svarstant statybos, rekonstravimo ir remonto programas;

  3.5. dalyvauja statybos užbaigimo komisijose, reikalauja projektinių sprendimų išbaigtumo ir nustatytų reikalavimų išpildymo;

  3.6. dalyvauja įteisinant savavališkas statybas;

  4. Kraštotvarkos srityje:

  4.1. organizuoja kraštovaizdžio tvarkymo planų ir projektų rengimą, užtikrina, kad Savivaldybės teritorijoje būtų sukurta vieninga želdynų sistema;

  4.2. derina želdynų tvarkymo ir kūrimo projektus;

  4.3. dalyvauja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos veikloje;

  4.4. teikia pasiūlymus vertingiems kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti;

  4.5. derina išorinės vaizdinės reklamos, vaizdinės agitacijos, šventinės reklamos, masinių renginių apipavidalinimo ir mažųjų architektūros formų projektus.

  5. Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo srityje:

  5.1. kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Savivaldybės teritorijoje, būklę ir rūpinasi jo išsaugojimu;

  5.2. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo ir panaudojimo programas, organizuoja jų įgyvendinimą;

  5.3. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo projektus struktūriniams fondams;

  5.4. tvarko vietinį (savivaldybės) nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą;

  5.5. teikia pasiūlymus dėl architektūrinę, urbanistinę, istorinę, mitologinę bei meninę vertę turinčių objektų įrašymo į respublikinį (valstybės) ir vietinį (savivaldybės) nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus;

  5.6. organizuoja Savivaldybei priklausančių, taip pat Savivaldybės teritorijoje esančių, bet konkrečių savininkų neturinčių, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimą, konservavimą, restauravimą ir apsaugos priemonių įrengimą;

  5.7. informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir Kultūros paveldo departamentą apie nekilnojamųjų kultūros vertybių būklės įvertinimo rezultatus;

  5.8. kaupia informaciją ir saugoja dokumentus apie Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre įrašytas kultūros paveldo vertybes;

  5.9. konsultuoja kultūros vertybių savininkus ir naudotojus šių vertybių išsaugojimo klausimais;

  5.10. populiarina savivaldybės teritorijoje esantį kultūros paveldą.

  6. Geodezijos ir geografinės informacinės sistemos (GIS) srityje:

  6.1.  kaupia ir administruoja savivaldybės GIS duomenų bazę;

  6.2.  kontroliuoja savivaldybės administruojamoje teritorijoje vykdomus geodezinius darbus;

  6.3. koordinuoja GIS diegimo procesus, aprūpina administraciją ir kitus vartotojus GIS bei geodezine medžiaga;

  6.4. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos 1:500–1:5000 mastelio topografiniai planai, georeferencinių duomenų bazės bei geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja;

  6.5. sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo (M 1:500–1:5000), naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;

  6.6. organizuoja savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, 1:500–1:5000 mastelio topografinių planų, georeferencinių duomenų bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą;

  6.7. nustato savivaldybės teritorijos duomenų bazių turinį bei naudojimosi sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims, nepažeisdžiant autorių teisių į duomenų bazes;

  6.8. atlieka geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir kontrolę;

  6.9. organizuoja savivaldybės teritorijos georeferencinių duomenų bazių sudarymą;

  6.10. teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis.

  7. Kitos funkcijos:

  7.1. rengia Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;

  7.2. dalyvauja rengiant informacinę medžiagą susijusią su Plungės rajono įvaizdžio formavimu (informaciniai leidiniai, bukletai, foto albumai ir pan.);

  7.3. dalyvauja savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, darbo grupių ir kt.) darbe.

   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėjas - vyr. architektas Tomas Jocys Rodyti 417 (8 448) 731 38
  Vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė Rodyti 419 (8 448) 731 38
  Vyr. specialistė Laura Baumilė Rodyti 418 (8 448) 731 37
  Vyr. specialistas (geodezininkas) Marius Galminas Rodyti 418 (8 448) 731 37
  Vyr. specialistė Simona Arytė - Lauciuvienė 420 (8 448) 731 27
  Vyr. specialistas (paveldosaugininkas) Gintaras Ramonas Rodyti 419 (8 448) 731 39
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt