PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Bendrųjų reikalų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją


  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
  Tel.: (8 448) 731 66, 8 640 53630
  El. pašto adresas - savivaldybe@plunge.lt

      _________________________________ 

  Skyriaus uždaviniai:

  1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų dokumentų valdymą, apskaitą  ir tvarkymą;

  2. organizuoti Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus  priimtų norminių teisės aktų  paskelbimą;

  3. organizuoti valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų likviduotų juridinių asmenų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymą;

  4. tvarkyti ir saugoti Savivaldybės institucijų ir Administracijos  nuolat ir ilgai saugomus dokumentus veiklos organizavimo ir personalo valdymo klausimais;

  5. organizuoti juridinių ir fizinių asmenų prašymų priėmimą ir aptarnavimą vieno langelio principu;

  6. tvarkyti dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais išdavimo, patikslinimo, papildymo, panaikinimo;

  7. techniškai aptarnauti Administracijos direktoriaus įsakymais ir Savivaldybės mero potvarkiais priskirtų sudarytų komisijų, darbo grupių darbą;

  8. spręsti asmenų priėmimo pas Savivaldybės vadovus klausimus.

   

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. tikrina Savivaldybės administracijoje parengtų Savivaldybės institucijų teisės aktų, siunčiamų ir kitų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms;

  2.  tvarko mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais apskaitą, apibendrina jų vykdymą;

  3. organizuoja mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais paskelbimą; 

  4. informuoja  gyventojus, Savivaldybės institucijas ir Administracijos padalinius, Savivaldybės reguliavimo sferai priskirtas įmones ir organizacijas apie Savivaldybės institucijų priimtus individualius teisės aktus;

  5. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų  projektus,  juos nustatyta tvarka derina ir  vizuoja;

  6. rengia Savivaldybės institucijų ir Administracijos dokumentacijos planą, Dokumentų registrų, Bylų aprašų sąrašus; 

  7. organizuoja Dokumentacijos plane numatytų skyriaus bylų  formavimą ir jų tvarkymą;

  8. rengia Savivaldybės institucijų nuolat, ilgai ir trumpai saugomų dokumentų bylų suvestines, Administracijos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymas, dokumentų perdavimo Telšių apskrities archyvui saugoti, Dokumentų naikinimo aktus;

  9. sudaro Savivaldybės institucijų ir Administracijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašą Nr. 1 ir Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašą Nr. 2; 

  10. priima tvarkingas nuolat ir ilgai saugomas bylas tolimesniam saugojimui iš Administracijos padalinių pagal patvirtintus aprašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4;

  11. teikia metodinę informaciją Administracijos darbuotojams, juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

  12. teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie Savivaldybės struktūrinių padalinių funkcijas;

  13. fizinių ir juridinių asmenų rašytinius prašymus suteikti Administracinę paslaugą, gautus tiesiogiai, atsiųstus paštu, per pasiuntinį, užregistruoja, patikrina, ar yra pateikta visa informacija ir dokumentai, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus ir patvirtintus administracinių paslaugų aprašymus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir perduoda paslaugos vadovui;

  14. perduoda prašymus su  vadovo rezoliucija  juos nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams, jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtas Savivaldybės administracijos kompetencijai, per 5 darbo dienas persiunčia jį kitai institucijai, pasiliekant prašymo kopiją;  

  15. priėmus prašymą, asmens pageidavimu, įteikia, o jei prašymas gautas paštu - per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Savivaldybėje  asmens nurodytu adresu išsiunčia prašymo gavimo faktą patvirtinantį dokumentą- registracijos kortelę ir spaudu pažymėtą prašymo kopiją;

  16.  įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;               

  17. asmens pageidavimu, jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;

  18. konsultuoja, informuoja asmenį pagal Administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją;

  19. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus;

  20. kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie tai informuoja Administracijos direktorių;

  21. organizuoja asmenų priėmimą pas Savivaldybės vadovus, vykdo išankstinę jų registraciją;

  22. koordinuoja norinčių patekti pas Savivaldybės vadovus asmenų srautą, teikia jiems reikiamą informaciją;

  23. tvarko pasirašytų  sutarčių registrą;

  24. registruoja Savivaldybės vardu gautus ir siunčiamus raštus kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje, sistemina gautus dokumentus, juos perduoda vykdytojams, kontroliuoja vykdymo terminus;

  25. pareiškėjų  pageidavimu, parengia  oficialių  dokumentų  kopijas;

  26. konsultuoja licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, licencijų galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo ir kitais klausimais;

  27. teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo;

  28. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja valstybės institucijas apie išduotas, patikslintas, papildytas,  sustabdytas, panaikintas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, skelbia jų sąrašą Savivaldybės interneto svetainėje;

  29. konsultuoja Savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones, neturinčių dokumentų fondų valstybiniuose archyvuose dokumentų archyvavimo ir tvarkymo klausimais;

  30. registruoja Savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašymus dokumentų valdymo programoje „Kontora“;

  31. publikuoja Savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašymus Savivaldybės interneto svetainėje;

  32. priima likviduojamų nevalstybinių organizacijų  ir juridinių asmenų, kurie neperduoda dokumentų valstybės archyvams, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiais teisės aktais, nėra pasibaigęs;

  33. saugo sukauptus likviduotų nevalstybinių   organizacijų ir privačių juridinių asmenų, kurie neperduoda dokumentų valstybės archyvams, veiklos dokumentus, juos apskaito, organizuoja restauravimą, įrišimą, nustatyta tvarka paruošia dokumentus naikinti;

  34. išduoda  fiziniams ir juridiniams asmenims archyvines pažymas,  daro archyvinių dokumentų nuorašus, išrašus, kopijas;

  35. teikia metodinę informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų saugojimo, tvarkymo ir komplektavimo klausimais;

  36. derina savivaldybės įstaigų, kurios neperduoda dokumentų valstybės archyvams, dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, atrinktų naikinti dokumentų aktus;

  37. rūpinasi likviduotų įstaigų  bei Administracijos archyvų materialinės ir techninės bazės vystymu;

  38. peržiūri Savivaldybės elektroniniu paštu gautą korespondenciją, perduoda ją vykdytojams;

  39. palaiko Savivaldybės ryšį su Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA) per kompiuterinę dokumentų valdymo programą „Kontora lsa“ : priima dokumentus iš LSA , persiunčia juos Savivaldybės darbuotojams, kontroliuoja užduočių vykdymą; 

  40. kontroliuoja, kad Savivaldybės dokumentai būtų apskaitomi kompiuterinėje dokumentų valdymo programoje „Kontora“;

  41. kontroliuoja Administracijos padaliniuose rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą, apskaitą;

  42. vykdo kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

       Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

  Rasa Gailiūnienė

  Vykdo fizinių ir juridinių asmenų prašymų priėmimą Administracijoje vieno langelio principu.

  Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje gautus dokumentus, dokumentų originalus perduoda darbuotojams pagal rezoliucijas.

  Teikia asmenims informaciją apie Administracijos struktūrinių padalinių funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas.

  Kontroliuoja Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruotų dokumentų valdymo procesus.

  Rengia teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo.

  Talpina Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymus Savivaldybės interneto svetainėje, Viešųjų ir administracinių paslaugų informacinėje sistemoje (PASIS).

  Ina Daržinskienė

   

  Vykdo fizinių ir juridinių asmenų prašymų priėmimą Administracijoje vieno langelio principu:

  Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje gautus dokumentus, dokumentų originalus perduoda darbuotojams pagal rezoliucijas.

  Teikia asmenims informaciją apie Administracijos struktūrinių padalinių funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas.

  Kontroliuoja Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruotų dokumentų valdymo procesus.

  Vykdo prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, taikydamas įprastą komercinę praktiką pagal Skyriaus kompetenciją, bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų.

  Paskirsto nupirktas atsargas ir kitą turtą, organizuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą.

  Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje Savivaldybės vadovų pasirašytus susitarimus, turto sandorių ir viešųjų pirkimų sutartis.

  Vaclovas Armalis

   

  Užtikrina patalpų priežiūrą, kontroliuoja apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų funkcionalumą, jų techninę būklę, šalina gedimus.

  Organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo vykdymą, Administracijos skyrius aprūpina baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis reikalingomis priemonėmis.

  Paskirsto Skyriaus nupirktas medžiagas ir kitą turtą, organizuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą, organizuoja nurašyto turto sunaikinimą ar pridavimą antrinių žaliavų supirktuvėms.

  Koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, saugojimą.

  Vykdo tarnybinių automobilių priežiūrą,  vykdo automobilių ridos ir degalų sunaudojimo pirminę apskaitą.

  Jonas Stončius

  Vairuoja Savivaldybės administracijos transporto priemones.

  Veža Savivaldybės administracijos darbuotojus į komandiruotes, renginius ir kitus susitikimus.

  Nuolat prižiūri automobilių techninę ir sanitarinę būklę, švarą, paruošia automobilius žiemos ir vasaros sezonams.

  Pildo automobilių kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja degalų ir tepalų sunaudojimą.

  Atlieka Savivaldybės pastate smulkius santechnikos, elektros, statybos ir kitus remonto  darbus.

  Lina Prišmontienė

  Rasa Valančienė

   

  Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

  Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

  Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

  Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

   
   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vyriausioji specialistė Gražina Lukošienė 114 (8 448) 731 66
  Vyr. specialistas Vaclovas Armalis Rodyti 108 8 616 36722
  (8 448) 731 28
  Vyresnioji specialistė Rasa Gailiūnienė Rodyti 115 8 655 66914
  (8 448) 731 66
  Specialistė Ina Daržinskienė Rodyti 115 (8 448) 731 66
  Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Lina Prišmontienė Rodyti 8 638 70467
  Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Rasa Valančienė Rodyti 8 638 70467
  Specialistas Jonas Stončius Rodyti 108 8 640 53619
  (8 448) 731 28
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt