PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Buhalterinės apskaitos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
  Faks. (8 448) 71608
  El. paštas vyrbuh@plunge.lt 

  ____________________________________


  Skyriaus tikslai – organizuoti buhalterinę apskaitą ir tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas dėl finansų kontrolės.

   

  Skyriaus uždaviniai:

  1. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo materialiniai ir finansiniai ištekliai;

  2. užtikrinti ataskaitinių duomenų teisingumą ir jų pateikimą laiku.

   

  Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  1. sudaro rajono Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos projektą;

  2. sudaro tiesiogiai vykdomų programų bei centralizuotų priemonių projektą;

  3. organizuoja bei apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas, kontroliuoja jų panaudojimą;

  4. kontroliuoja netinkamo bei nereikalingo turto nurašymą;

  5. tvarko biudžetinių ir kitų lėšų sąskaitas banke ir kasoje esančių pinigų apskaitą;

  6. pagal nustatytus terminus ir sutartyse nustatytą tvarką vykdo gautinų ir mokėtinų lėšų apskaitą;

  7. apskaito kasines ir faktines išlaidas pagal programas, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją;

  8. užbalansinėse sąskaitose apskaito laikinai esantį, bet patikėjimo teise nepriklausantį turtą, numeruotus apskaitos blankus ir kt.;

  9. tiksliai ir laikantis taupumo režimo vykdo rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą Administracijos išlaidų sąmatą, o prireikus ruošia sąmatos patikslinimus pagal  valstybės funkcijų   bei ekonominio klasifikavimo kodus;

  10. sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo mėnesinę apyskaitą pagal biudžeto pajamų rūšis ir išlaidų funkcinę klasifikaciją;

  11. prieš sudarant metinę atskaitomybę inventorizuoja visus balanso straipsnius, iš atskaitingų asmenų išreikalauja avansines apyskaitas;

  12. pateikia rajono Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ketvirtinę ir metinę apyskaitą, rezultatų balansą su aiškinamuoju raštu Finansų skyriui, Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;

  13. nustatytais terminais teikia ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos departamentui ir kitoms valstybinėms institucijoms;

  14. darbuotojų prašymu išduoda pažymas apie darbuotojų darbo užmokestį;

  15. sudaro buhalterinės apskaitos dokumentų archyvo metinę bylų nomenklatūrą bei vykdo kitas  buhalterijai pavestas archyvo tvarkymo funkcijas;

  16. vykdo rajono Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus;

  17. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  .

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėja Genovaitė Pečkauskienė Rodyti 224 8 610 68521
  (8 448) 731 51
  Vedėjo pavaduotoja Lina Galdikienė Rodyti 225 8 650 64493
  (8 448) 73 151
  Buhalterė Vaida Borumienė Rodyti 218 (8 448) 73 124
  Buhalterė Danutė Bružienė Rodyti 217 8 655 17610
  (8 448) 731 65
  Buhalterė Laima Čiuželienė Rodyti 218 (8 448) 731 24
  Buhalterė Regina Mikutienė Rodyti 222 (8 448) 731 61
  Buhalterė Ingrida Narbutienė 221 (8 448) 731 65
  Buhalterė Sonata Petreikienė Rodyti 221 (8 448) 731 65
  Buhalterė Jolanta Pilybienė Rodyti 222 8 655 17667
  (8 448) 731 61
  Buhalterė Rasa Platakytė Rodyti 217 8 640 53640
  (8 448) 731 65
  Buhalterė Ingrida Raustienė Rodyti 223 (8 448) 730 05
  Buhalterė Vilma Srėbalienė Rodyti 220 (8 448) 730 05
  Buhalterė Dalytė Vaišnorienė Rodyti 219 (8 448) 731 61
  Buhalterė Aurelija Vyšniauskienė Rodyti 220 (8 448) 730 05
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt