PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Finansų ir biudžeto skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

  ____________________________

  Uždaviniai:

  1. organizuoti savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą ir biudžeto lėšų;

  2. apskaičiuoti ir apskaityti žemės nuomos mokestį.

   

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  1. rengia, nagrinėja ir analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, organizuoja ir kontroliuoja jo vykdymą; 

  2.rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus biudžeto tvirtinimo, jo tikslinimo bei kitais finansiniais klausimais.

  3.nustatyta tvarka ir terminais sudaro finansinę atskaitomybę ir pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu).

  4. Teikia metodinę pagalbą įstaigoms, seniūnijoms ir kitiems subjektams sudarant programų sąmatų projektus, juos nagrinėja.

  5. Praneša asignavimų valdytojams Tarybos patvirtintas asignavimų sumas.

  6. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai teisingai sudarytų programų  sąmatas.

  7. Jų pagrindu pagal Finansų ministro patvirtintas formas ir pajamų, išlaidų klasifikaciją  sudaro savivaldybės biudžetą ir jį teikia Finansų ministerijai.

  8. Informuoja asignavimų valdytojus apie  patvirtintų asignavimų  patikslinimus.

  9. Vadovaudamasi patvirtintu savivaldybės biudžetu, programų sąmatomis, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą).

  10. Analizuoja programų sąmatų vykdymą.

  11. Finansuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti, neviršijant ketvirčiui skirtų  asignavimų.

  12. Konsultuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų buhalterius apskaitos vedimo klausimais.

  13. Tvarko savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą.

  14. Nustato biudžeto papildomai gautas pajamas, biudžetinių lėšų laisvus likučius, pajamas, viršijančias išlaidas, ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo.

  15. Savivaldybės tarybai teikia suvestines, pažymas bei kitą informaciją apie biudžeto vykdymą.

  16. Organizuoja savivaldybės paskolų ėmimą.

  17. Teikia tvirtinti administracijos direktoriui biudžetinių įstaigų etatų skaičių.             

  18. Teikia pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų.

  19. Renka informaciją apie Tarybos įsteigtų įstaigų, įmonių, bendrovių metų finansinius rezultatus ir juos teikia Savivaldybės tarybai.

  20. Įgyvendina Savivaldybei priskirto nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius politiką.

  21. Rengia Tarybai pasiūlymus dėl žemės nuomos mokesčių tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų.

  22. Teikia paaiškinimus mokesčių mokėtojams apie žemės nuomos mokesčių mokėjimo tvarką.

  23. Kontroliuoja, kaip mokamas žemės nuomos mokestis.

  24. Analizuoja žemės nuomos mokesčio surinkimo plano vykdymą,teikia išvadas.

  25. Teikia Tarybai tvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius

  26. Rengia atsakymus su skyriaus funkcijomis susijusiais paklausimais, prašymais, raštais.

  27. Tvarko skyriaus archyvinę medžiagą.

  28. Vykdo kitus administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

  29. Teikia informaciją savivaldybės interneto svetainėje.

  30. Dalyvauti projektinėje veikloje.

       Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

  Daiva Mažeikienė

  Koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas: Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, vykdymas, ataskaitos; žemės nuomos mokesčio administravimas; mokesčių dydžių nustatymas ir lengvatų suteikimas.
  Margarita Tamošauskienė

  Rengia Savivaldybės biudžeto projektą. Atlieka biudžeto vykdymo analizę.

  Planuoja paskolas, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su skolinimusi, analizuoja paskolų dinamiką ir teikia ataskaitas.

  Dalia BagdonienėVykdo Savivaldybės iždo apskaitą ir organizuoja Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio rengimo procesą; teikia iždo finansinių ataskaitų rinkinių duomenis Savivaldybės konsoliduotajai finansinei ataskaitai parengti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS); rengia ir nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.
  Jovita Griguolienė 

  Sudaro patvirtinto Savivaldybės biudžeto suvestines ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

  Nagrinėja klausimus, susijusius su skirtų asignavimų paskirties pakeitimu ar papildomų asignavimų skyrimu, ir teikia išvadas.

  Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl biudžeto keitimo.

  Kuruoja  sąmatų ir asignavimų, skirtų valstybės (valstybės perduotoms  savivaldybėms) funkcijoms atlikti, panaudojimo ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms.  

  Lina Luotienė Administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir sprendžia klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu. 
  Milda Šapalienė

  Rengia Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, vykdo viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingų asmenų konsultavimą apie konsolidavimo procedūrų atlikimą.

  Priima iš Savivaldybės įsteigtų įmonių, įstaigų, bendrovių finansinių ataskaitų rinkinius, analizuoja įmonių finansinę padėtį.

  Rengia sprendimo projektus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.

  Regina Žilinskienė 

  Rengia Savivaldybės biudžeto projektą, planuojant lėšas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Priima ir tvirtina įstaigų etatų sąrašus.

  Tvirtina biudžetinių įstaigų paraiškas finansavimui gauti ir perveda Savivaldybės biudžete numatytas lėšas į asignavimų valdytojų  sąskaitas jų programoms vykdyti. 

     

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėja Daiva Mažeikienė Rodyti 212 8 615 79221
  (8 448) 731 44
  Vedėjo pavaduotoja Margarita Tamošauskienė Rodyti 204 8 615 74439
  (8 448) 731 69
  Vyriausioji specialistė Dalia Bagdonienė Rodyti 206 8 699 36075
  (8 448) 206 14
  Vyriausioji specialistė Jovita Griguolienė Rodyti 208 (8 448) 731 36
  Vyriausioji specialistė Lina Luotienė Rodyti 206 (8 448) 731 13
  Vyriausioji specialistė Milda Šapalienė Rodyti 207 8 614 65513
  (8 448) 206 13
  Vyriausioji specialistė Regina Žilinskienė Rodyti 208 (8 448) 731 36
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt