PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Juridinis ir personalo administravimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

  ________________________________


  Skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. spręsti, ar Savivaldybės institucijų ir kitų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;2. įgyvendinti Savivaldybėje valstybines (deleguotas savivaldybėms) funkcijas –valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

  3. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nuostatas;

  4. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui rengti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;

  5. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;

  6. organizuoti  žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės organizacinę kultūrą.

  7. dalyvauti vykdant Savivaldybės plėtros strateginį veiklos planą bei padėti įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą politiką.


  Skyrius  įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

  1. pagal savo kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių - teritorinių padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų, organizacijų pateiktus Savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;

  2. užtikrina rengiamų Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kitų dokumentų atitikimą teisės aktams ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus;

  3. Mero, Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai teismuose ir gina jų teisėtus reikalavimus;

  4. konsultuoja teisės klausimais Tarybos narius, Savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių-teritorinių padalinių ir į padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei valdybų narius;

  5. pagal savo kompetenciją teikia išvadas ir vizuoja:

  5.1. struktūrinių padalinių vadovų rengiamų sprendimų, įsakymų, kitų tvarkomųjų dokumentų projektus;

  5.2. uždarųjų akcinių bendrovių, biudžetinių, viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, nuostatus (įstatus);

  5.3. sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais  asmenimis, projektus;

  6. rengia ieškinių pareiškimus, prašymus, kitus procesinius dokumentus teismams;

  7. dalyvauja Administracinės komisijos prie Savivaldybės tarybos darbe;

  8. teikia nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, teisines konsultacijas,  dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, taip pat savivaldybės interneto tinklalapyje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais organizuoja  vietos gyventojų informavimą apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

  9. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų programų ar fondų lėšomis;

  10. dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

  11.  atlieka personalo sudėties analizę;

  12. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

  13. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

  14. padeda Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovams  vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą;

  15. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti  personalo motyvacijos sistemą;

  16. vykdo valstybės tarnautojų apskaitą, tvarko valstybės tarnautojų registrą;

  17. padeda  Administracijos direktoriui nustatyti Savivaldybės personalo mokymo  prioritetus,  sudaro personalo metinius   mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su  žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  18. pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitais Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) Savivaldybės administracijos struktūriniais bei struktūriniais - teritoriniais padaliniais ir į padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų patirtį;

  19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų tvarkomųjų, organizacinių bei informacinių dokumentų projektus;

  20. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų  darbe  pravedant konkursus į laisvas valstybės tarnautojų pareigas;

  21. dalyvauja įvertinant Savivaldybės institucijų bei Administracijos valstybės tarnautojų pareigybes, rengiant tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

  22. dalyvauja eiliniuose ir neeiliniuose  valstybės tarnautojų veiklos vertinimuose;

  23. analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių – teritorinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareiginius nuostatus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus ir teikia pasiūlymus jiems tobulinti;          

  24. nustatytąja tvarka nagrinėja gautus piliečių ir kitų asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas Administracijos direktorių, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengia atsakymus;

  25. dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

  26. rengia korupcijos prevencijos programas, organizuoja korupcijos prevencijos programų vykdymą savivaldybėje;

  27. dalyvauja drausminių, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūroje;

  28. pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus;

  29. komplektuoja juridinę literatūrą;

  30. teikia Administracijos direktoriui veiklos ataskaitas;

  31. padeda  Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip   asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir  privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje   įstatymo nuostatas,   jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

  32. pasirašo raštus Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės institucijoms, kai prašoma pateikti informaciją, reikalingą pavedimams vykdyti;

  33. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

       Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

  Vytautas Tumas

  Tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtus sutarčių projektų atitikimą teisės aktams, vertina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojantiems teisės aktams.

  Atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesams teismuose ir kitose institucijose, siekiant apginti turtines ir neturtines teises bei interesus, rengia ieškininių pareiškimų, kitų procesinių dokumentų projektus Lietuvos Respublikos teismams.

  Nustato valstybės tarnautojų mokymo prioritetus ir sudaro metinius mokymo planus.

  Ilona Meškauskienė

  Rengia potvarkių, sprendimų, įsakymų,  projektus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo, nuobaudų skyrimo ir atleidimo iš darbo, ruošia darbo sutartis, jų pakeitimus, įspėjimus, pranešimus, susitarimus personalo klausimais.

  Koordinuoja bendrus veiksmus su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba vykdant vartotojų informavimą ir konsultavimą.

  Koordinuoja korupcijos prevencijos klausimus.

  Tvarko duomenis programoje My Lobster, VATARAS ir VATIS.

  Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui pranešimus apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimą į darbą, nedraudiminius laikotarpius, pravaikštas, ilgalaikių atostogų suteikimą ir kt.

  Aušra Jarašiūnienė

  Biudžetinių, viešųjų ir kt.savivaldybei pavaldžių ir kontroliuojamų įstaigų personalo administravimas

  Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

  Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

  Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

  Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

  Donata Norvaišienė

  Teisės klausimai

   

   

   

  Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

  Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

  Rengia, vertina, derina  teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą. 

  Stasys Žilinskas

  Pirminė teisinė pagalba

   

   

  Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

  Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

  Teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos gyventojams pagal Valstybės garantuojamos pirminės  teisinės pagalbos įstatymą.

  Konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus, darbuotojus, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus ir darbuotojus  teisiniais klausimais, užtikrina, kad Savivaldybės  teisės aktų projektai, sutartys ir kiti dokumentai  atitiktų galiojančius įstatymus.

  Antanas Gedrimas

  Viešoji tvarka

   

  Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje:       pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

  Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

  Rengia nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus, vykdo kitas su nusikaltimų prevencija susijusias funkcijas

  Erika Urbanavičiūtė

  Viešoji tvarka

   

  Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje:       pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

  Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

  Janina Arlauskienė

  Personalo administravimas

  Formuoja darbuotojų asmens bylas;
   Registruoja ir išduoda valstybės tarnautojams pažymėjimus: užpildo prašymus VATIS sistemoje, organizuoja jų parvežimą ir negaliojančių pažymėjimų pristatymą Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti;
  Sudaro Administracijos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus;
  Registruoja programoje KONTORA įsakymus, potvarkius atostogų, komandiruočių bei kitais personalo klausimais;

  Tvarko valstybės tarnautojų registro VATARAS ir VATIS programas;
   Priima, registruoja privačių interesų deklaracijas, atsako už jų saugojimą;
   Teikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai informaciją apie sąrašus asmenų ir jų pakeitimus, kurių privačių interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

   

   

   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėjas Vytautas Tumas Rodyti 314 (8 448) 206 16
  Vedėjo pavaduotoja Ilona Meškauskienė Rodyti 216 8 640 53638
  (8 448) 731 26
  Vyr. specialistė (viešajai tvarkai) Ramūnė Druknerienė 214 (8 448) 731 16
  Vyr. specialistas (viešajai tvarkai) Antanas Gedrimas Rodyti 213 8 650 53853
  (8 448) 731 16
  Vyr. specialistė Aušra Jarašiūnienė 215 8 655 15977
  (8 448) 722 53
  Vyr. specialistė Donata Norvaišienė Rodyti 315 (8 448) 206 18
  Vyr. specialistė (viešajai tvarkai) Erika Urbanavičiūtė 214 (8 448) 731 16
  Vyr. specialistas Stasys Žilinskas Rodyti 107 8 640 53645
  (8 448) 731 46
  Vyresn. specialistė Janina Arlauskienė Rodyti 216 (8 448) 731 26
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt