PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Vietos ūkio skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
  Faks. (8 448) 71608

  __________________________

   

  Skyriaus uždaviniai:

  1. įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškąsias savivaldybių funkcijas:

  1.1. bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių  kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino  pavežėjimo  į  mokyklas  ir  į  namus organizavimas;

  1.2. šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo  organizavimas;

  1.3. aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga;

  1.4. komunalinių  atliekų tvarkymo sistemų diegimas,   antrinių žaliavų  surinkimo  bei  perdirbimo organizavimas  ir   sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas;

  1.5. vietinės  reikšmės kelių ir gatvių  priežiūra,   taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas;

  1.6. keleivių   vežimo  vietiniais  maršrutais  organizavimas, lengvatinio   keleivių   vežimo   kompensacijų   skaičiavimas  ir mokėjimas;

  1.7. leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

  2. numatyti ir teikti siūlymus Savivaldybės strateginiam veiklos planui šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, visuomeninio transporto plėtros, būsto renovacijos ir pritaikymo žmonių, turinčių negalią, poreikiams, mokyklų, darželių, kultūros centrų ir kitų visuomeninių pastatų renovacijų, einamojo ir (ar) kapitalinio remonto, gamtos apsaugos, aikščių, kelių ir kelių statinių rekonstrukcijų ir remontų klausimais bei kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami;

  3. administruoti kapitalinę statybą, statinių rekonstrukciją ir remontus;

  4. koordinuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių ir energiją teikiančių bendrovių santykius su savivaldybės gyventojais bei įstaigomis ir organizacijomis, vartojančiomis šias energijos rūšis: centralizuotą šilumą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui tiekti, gamtines ir suskystintas dujas, žemos įtampos elektros energiją;

  5. vykdyti organizacines ir technines priemones naudojamo statinio techninei būklei palaikyti;

  6.  įgyvendinti įstatymais Savivaldybės nuosavybėn priskirto arba perduodamo valdyti patikėjimo teise turto priėmimą, jo įregistravimą ir perdavimą valdyti Savivaldybės įstaigoms,  įmonėms ir organizacijoms bei tvarkyti šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo procesą;

  7. siekti, kad Savivaldybės patikėjimo teise valdomas ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų valdomas vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais;

  8.  įgyvendinti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą;

  9. įgyvendinti su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo susijusius įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės institucijų sprendimų;

  10. tvarkyti valstybės paramos teikimą fiziniams asmenims būstui įsigyti ar išsinuomoti bei socialinio būsto fondo plėtrą.  

   

  Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. organizuoja darbus statytojo (užsakovo) vardu, objektų, numatytų finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: pagal aktą perduoda statybvietę rangovui, kontroliuoja statybos darbus ir statinio statybos techninę priežiūrą, nustatyta tvarka organizuoja baigto statinio pripažinimą tinkamu naudoti;

  2. kontroliuoja remonto ir statybų darbų eigą ir pasiruošimą jiems, siekia, kad objektai būtų laiku suremontuoti ir priimti;

  3. organizuoja gatvių ir kelių remontą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei kitų finansavimo šaltinių lėšų;

  4.  organizuoja komisijų darbą, priimant remonto darbus;

  5.  ruošia specifikacijas dėl remonto ir statybos darbų rangovų parinkimo, paslaugų bei prekių tiekėjų  parinkimo konkursams:

  6. rengia šilumos tiekimo, aprūpinimo vandeniu, kanalizacijos įrengimo, kelių ir jų statinių remonto ir įrengimų pirkimo paraiškas;

  7. atsako už  Savivaldybės ekonominių objektų būklę;

  8. dalyvauja Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių valdybų darbe;

  9. vadovaujantis valstybės ir Savivaldybės priimtais bei galiojančiais normatyviniais teisės aktais, laiku ir operatyviai sprendžia visas iškylančias technines ir žmogiškąsias problemas tarp  šilumos, dujų, elektros energijos tiekėjų ir jos vartotojų;

  10. renka ir apibendrina Savivaldybės įstaigų ir organizacijų išlaidas suvartotai energijai, planuoja jas kitiems ūkiniams metams, veda gyventojų ir įstaigų kiekvieno mėnesio patalpų šildymo išlaidų apskaitą;

  11. ruošia ir teikia sprendimų projektus bei pasiūlymus,  Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui dėl Savivaldybės įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių darbo efektyvumo gerinimo, paslaugų tarifų nustatymo, statybų ir remonto, komunalinio ūkio veiklos tobulinimo ir kitais, su skyriaus vykdomais uždaviniais bei funkcijos susijusiais, klausimais;

  12. palaiko glaudžius ryšius su SĮ ,,Plungės būstas“, UAB Plungės šilumos tinklų, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Plungės vandenys“, UAB Plungės autobusų parko administracijomis ir atskirais įmonių specialistais, dalyvauja rajono gyventojų sueigose ir susirinkimuose, kai nagrinėjami bei sprendžiami savivaldybės komunalinio ūkio veiklos klausimai;

  13. rengia perspektyvinius rajono įmonių, gyventojų aprūpinimo šiluma, vandeniu, nuotekų surinkimu, transportu, kelių tinklo optimizavimo planus;

  14. teikia informaciją, atsako į raštiškus interesantų paklausimus, susijusius su skyriaus vykdomais uždaviniais ir funkcijomis;

  15. organizuoja tiltų techninės dokumentacijos rengimą, tiltų nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą;

  16. koordinuoja ir tvarko vietinio susisiekimo autobusų maršrutų savivaldybės teritorijoje tinklą, skelbia konkursus vežėjams parinkti esamiems ir naujai sudarytiems vietinio susisiekimo maršrutams aptarnauti, vykdo jų kontrolę;

  17. išduoda licencijas, licencijos korteles, leidimus vežti keleivius taksi, autobusais bei maršrutiniams taksi, kurie aptarnauja  vietinio susisiekimo maršrutus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę;

  18. organizuoja ir koordinuoja mokinių vežimą į bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo įstaigas;

  19. kontroliuoja ir koordinuoja keleivių vežimo verslą  savivaldybės teritorijoje;

  20. atstovauja Plungės rajono savivaldybei sprendžiant statinių naudojimo priežiūros klausimus;

  21. tikrina kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus;

  22. atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, reikalauja, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti;

  23. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimu avariniais komisijų darbą;

  24. organizuoja apleistų pastatų likvidavimą;

  25. organizuoja ir rūpinasi pastatų ir statinių, kurie neturi šeimininkų arba jie nežinomi, pripažinimu bešeimininkiais;

  26. vertina Savivaldybės ir jos įmonėms priklausantį turtą (pastatus ir statinius);

  27. apskaičiuoja lėšų poreikį (parengia sąmatas ir darbų kiekių žiniaraščius) pastatų ir statinių statybai bei remontui;

  28. organizuoja statybos techninę priežiūrą ir tikrina, kad remonto statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;

  29. kontroliuoja statyboje naudojamų statybinių medžiagų, gaminių bei įrengimų kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu neatitinka statinio projekto, privalomųjų statybos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų arba nepateikti jų kokybę patvirtinantys dokumentai;

  30. tvarko visas kelių priežiūros ir plėtros programos sutartis, aktavimo dokumentus, paraiškas, sąskaitas, pateikia juos Lietuvos automobilių kelių direkcijai;

  31. kartu su rangovu rengia Statinių statybos užbaigimo komisijai dokumentaciją;

  32. siekia, kad Savivaldybės biudžetinės ir kitų finansavimo šaltinių lėšos būtų įsisavinamos laiku;

  33. kontroliuoja, kad rangovai garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradusius statybos defektus pašalintų nustatytais terminais;

  34. kontroliuoja priskirtų švietimo įstaigų šilumos, elektros, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų parodymus;

  35. atlieka statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros kontrolę;

  36. kontroliuoja energetinių įrenginių remontą, vykdo priskirtų švietimo įstaigų šilumos ir elektros ūkio įrenginių apžiūras šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje, surašo defektinius aktus. Prižiūri šių įstaigų elektros įrenginių bandymus ir varžų matavimus;

  37. vykdo Savivaldybės administracijai įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas aplinkos apsaugos ir gamtinių išteklių naudojimo srityje;

  38. organizuoja Aplinkos apsaugos įstatymo ir Vyriausybės nutarimų aplinkos klausimais įgyvendinimą;

  39. organizuoja ir  koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą, ekologinių programų rengimą;

  40. organizuoja buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymą;

  41. organizuoja savivaldybės visuomenės ekologinį švietimą;

  42. ruošia Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus sutarčių ir susitarimų projektus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

  43. atstovauja Savivaldybei valstybinėse įmonėse bei organizacijose, kai sprendžiami ekologo kompetencijai priskirti klausimai;

  44. dalyvauja komisijose ruošiant sprendimų projektus dėl želdinių apsaugos, rengiant Plungės miesto plėtojimo schemą, ruošiant savivaldybės švaros ir tvarkymo taisykles, sudarant gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos užterštumo sugriežtintus normatyvus;

  45. derina įstatymo nustatyta tvarka gamtos išteklių panaudojimo leidimus;

  46. rengia Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąsias programas ir kontroliuoja teisingą jų įgyvendinimą;

  47. kontroliuoja iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų vykdomų darbų  ir paslaugų kokybę bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

  48. kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai aplinkos apsaugos klausimais rajone;

  49. vykdo tvenkinių priežiūrą, organizuoja jų įžuvinimą;

  50. kontroliuoja atliekų tvarkymo taisyklių vykdymą ir įgyvendinimą;

  51. dalyvauja komisijų, tikrinančių nuomininkų butų būklę, darbe ir kartu SĮ „Plungės būstas“ teikia dokumentus Juridinio ir personalo administravimo skyriui dėl asmenų iškeldinimo teismo tvarka;

  52. tvarko gyventojų, turinčių teisę išsinuomoti Savivaldybės socialinį būstą, apskaitą;

  53. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl socialinio būsto nuomos arba nuomos pratęsimo ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui;

  54. siunčia pranešimus apie ketinamą išnuomoti socialinį būstą;

  55. tikrina turto ir pajamų deklaracijas, ar asmuo (šeima) turi teisę į socialinio būsto nuomą;

  56. siunčia raginimus socialinio būsto nuomininkams kas treji metai dėl turto ir pajamų deklaracijų pateikimo;

  57. tikrina pateikiamas deklaracijas ir, jeigu turtas ar pajamos viršija įstatyme nustatytą dydį, siunčia įspėjimus dėl nuomos sutarties nutraukimo arba perduoda duomenis Juridinio ir personalo administravimo skyriui  dėl asmenų iškeldinimo teismo tvarka;

  58. administruoja valstybės paramą, teikiamą nuosavam būstui įsigyti;

  59. kiekvieną ketvirtį užsako lėšas ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl anksčiau suteiktų lengvatinių kreditų būstui įsigyti palūkanų ir dalies kreditų padengimo. Tikrina, ar kredito gavėjai tebeturi teises į lengvatas;

  60. koordinuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrą;

  61. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl leidimų privatizuoti (parduoti) butus;

  62. koordinuoja grąžintų savininkams natūra su nuomininkais savininkų ir nuomininkų santykius ir organizuoja valstybės garantijų išdavimą bei vykdymą; 

  63. organizuoja prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus registravimą, nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą;

  64. dėl atskirais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais savivaldybių nuosavybėn arba patikėjimo teise perduodamo valdyti turto rengia  ir teikia tvirtinti tarybai sprendimų projektus dėl šio turto perdavimo valdyti Savivaldybės įstaigoms;

  65. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės materialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

  66. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) privatizavimą:

  66.1. teikia siūlymus dėl nekilnojamojo turto objektų įrašymo į privatizavimo objektų sąrašą;

  66.2. techniškai aptarnauja Privatizavimo komisiją;

  66.3. organizuoja nekilnojamojo turto pardavimo viešus aukcionus;

  66.4. parengia pirkimo ir pardavimo sutartis, nuosavybės teisės perdavimo aktus ir raštu informuoja turto valdytojus apie objektų pardavimą;

  67.  ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimo Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms nurašyti, parduoti ar perduoti nebereikalingą, nebetinkamą naudoti ilgalaikį materialųjį turtą;

  68. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;

  69. priima iš Savivaldybės įmonių ir įstaigų valstybės ir Savivaldybės nefinansinio turto metines ataskaitas VT-01 ir VT-02, sutikrina duomenis su finansine atskaitomybe, paruošia Plungės rajono savivaldybės nefinansinio turto metines ataskaitas VT-01 ir  VT-02 ir pateikia Statistikos departamentui, Savivaldybės tarybai ir Kontrolieriaus tarnybai;

  70. vykdydamas strateginiame plane numatytus uždavinius, rengia ir teikia tvirtinti programas;

  71. teikia konsultacijas turto naudojimo, valdymo, disponavimo klausimais;

  72. parengia  raštus ir atsakymus į pagal skyriaus kompetenciją gautus raštus;

  73. formuoja skyriaus dokumentų bylas ir užtikrina tinkamą jų saugojimą ir perdavimą į archyvą;

  74. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei;

  75. dalyvauja įvairių Savivaldybėje sudarytų komisijų darbe;

  76. dalyvauja projektų administravimo grupėse;

  77. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  78. vykdo kitus administracijos direktoriaus įpareigojimus bei pavedimus ir kitas teisės aktais priskirtas funkcijas.

   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėjas Arvydas Liutika 427 8 686 69230
  (8 448) 731 42
  Vedėjo pavaduotoja Aušra Lekstienė 424 (8 448) 731 41
  Vyr. specialistas Modestas Budrys Rodyti 422 (8 448) 731 19
  Vyr. specialistas Vitalijus Grigorjevas Rodyti 423 8 640 53627
  (8 448) 730 02
  Vyr. specialistė (ekologė) Roberta Jakumienė Rodyti 426 8 655 66909
  (8 448) 73004
  Vyr. specialistė Ramutė Lukminienė 421 (8 448) 73 141
  Vyr. specialistas Kazys Milierius Rodyti 420 (8 448) 731 27
  Vyr. specialistė Odeta Petkuvienė 422 (8 448) 731 19
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt